Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử sở Kế hoạch & Đầu tư

Bộ máy tổ chức Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ thư điện tử sở Kế hoạch & Đầu tư
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Nguyễn Văn LượngGiám đốc Sở​
nguyenvanluong@hanam.gov.vn
Bùi Hồng ThanhPhó Giám đốcbuihongthanh@hanam.gov.vn
Lê Đức PhúcPhó Giám đốcleducphuc@hanam.gov.vn
Hòm thư chung skhdt@hanam.gov.vn
Đinh Chí Hòa dinhchihoa@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hiển nguyenthihien@hanam.gov.vn
Nguyễn Hoài Nam nguyenhoainam@hanam.gov.vn
Mai Quang Hà maiquangha@hanam.gov.vn
Nguyễn Như Uy nguyennhuuy@hanam.gov.vn
Lương Thị Thúy luongthithuy@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hưng nguyenvanhung.khdt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hiền nguyenthihien@hanam.gov.vn
Lê Thị Loan lethiloan.khdt@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Thỉnh nguyenvanthinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hà nguyenthiha.khdt@hanam.gov.vn
Ngô Hương Lan ngohuonglan@hanam.gov.vn
Hoàng Cao Liêmhoangcaoliem@hanam.gov.vn
Đặng Văn Hồng dangvanhong@hanam.gov.vn
Phạm Thu Hà phamthuha.khdt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Liên nguyenthikimlien@hanam.gov.vn
Trương Minh Hữu truongminhhuu@hanam.gov.vn
Nguyễn Trường Giang nguyentruonggiang@hanam.gov.vn
Trần Văn Thưởngtranvanthuong@hanam.gov.vn
Đinh Xuân Báchdinhxuanbach@hanam.gov.vn
Dương Tuấn Dũngduontuandung@hanam.gov.vn
Bùi Vũ Thưbuivuthu@hanam.gov.vn
Phan Đức Chínhphanducchinh@hanam.gov.vn
Hoàng Vũhoangvu@hanam.gov.vn
Cao Phương Lancaophuonglan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thành Sơnnguyenthanhson@hanam.gov.vnTin liên quan