Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 26/2015/NQ-UBND về quy định danh mục, vị trí và một số ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 26/2015/NQ-UBND về quy định danh mục, vị trí và một số ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII - kỳ họp thứ 14 ra quyết nghị về việc phê duyệt danh mục, vị trí và một số ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam cùng với các điều kiện, nội dung ưu đãi cụ thể đối với các dự án trong danh mục 

Chi tiết văn bản xem tại đây

Tin liên quan