Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ; thiết kế đô thị dọc các tuyến đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu địa bàn thành phố Phủ Lý

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ; thiết kế đô thị dọc các tuyến đường chính và hai bên sông Đáy, sông Châu địa bàn thành phố Phủ Lý

 Xem chi tiết văn bản tại đây

Tin liên quan