Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tin liên quan