Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Tin liên quan