Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản số 1210/SKHĐT-TH ngày 19/9/2016 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Văn bản số 1210/SKHĐT-TH ngày 19/9/2016 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Tin liên quan