Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ K...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chi tiết xem tại đây 2_2020_cvdi2020_1463QD_BKHDT.signed.pdf