Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam