Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trích nghị quyết số 1327/NQ-SKHĐT ngày 20/8/2019 của tập thể Lãnh đạo Sở về bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạc...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Trích nghị quyết số 1327/NQ-SKHĐT ngày 20/8/2019 của tập thể Lãnh đạo Sở về bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Tin liên quan