Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tài sản, trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của Sở ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tài sản, trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của Sở Kế hoạch đầu tư
Chi tiết xem tại đây 1453.QD.PDF