Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của Sở Kế hoạch và đầu tư

Tuần 5 : Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:30 Hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành để thống nhất đề xuất,báo cáo UBND giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất đầu tư dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở, tại xã Liêm Chung Bùi Hồng Thanh - Phó giám đốc Sở Phòng Hợp tác đầu tư Sở Tài nguyên Môi trường
14:00-15:30 Hội nghị Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Liêm, huyện Bình Lục Bùi Hồng Thanh - Phó giám đốc Sở Phòng Hợp tác đầu tư Sở Tài nguyên Môi trường
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
25/01/2021
...
Thứ 3
26/01/2021
...
Thứ 4
27/01/2021
...
Thứ 5
28/01/2021
08:00-09:30 Hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành để thống nhất đề xuất,báo cáo UBND giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất đầu tư dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở, tại xã Liêm Chung Bùi Hồng Thanh - Phó giám đốc Sở Phòng Hợp tác đầu tư Sở Tài nguyên Môi trường
14:00-15:30 Hội nghị Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Liêm, huyện Bình Lục Bùi Hồng Thanh - Phó giám đốc Sở Phòng Hợp tác đầu tư Sở Tài nguyên Môi trường
Thứ 6
29/01/2021
...
Thứ 7
30/01/2021
...
Chủ nhật
31/01/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...