Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ trang

Sơ đồ cổng
Skip Navigation Links.
Collapse Sơ đồ cổngSơ đồ cổng
Collapse Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triểnChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Đấu thầu
Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Danh mục các chương trình, đề tài
Collapse Giới thiệuGiới thiệu
Các đơn vị trực thuộc
Các phòng chuyên môn
Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn
Lãnh đạo Sở
Người người phát ngôn và cung cấp thông tin
Quá trình hình thành phát triển
Sơ đồ tổ chức
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Sáng kiến, Đề tài, Khoa học
Collapse Thông tin chỉ đạo điều hànhThông tin chỉ đạo điều hành
Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp
Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Thông tin tuyên truyền, phổ biến
Collapse Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Các dự án mời gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư
Dự án đã hoàn thành
Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Dự án đang triển khai
Collapse Thủ tục hành chínhThủ tục hành chính
Collapse Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoàiĐầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Collapse Lĩnh vực đấu thầuLĩnh vực đấu thầu
Mục 1. Lựa chọn nhà đầu tư
Mục 2: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Mục 3. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
Collapse Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamLĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
Mục 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục 2. Cơ quan khác
Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Collapse Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệpLĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)
Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
Quy định chi tiết về cải cách thủ tục hành chính
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
Collapse Tiếp cận thông tinTiếp cận thông tin
Danh mục thông tin
Luật tiếp cận thông tin
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Sổ tay hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
Tài liệu giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin
Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
Collapse Tin tức sự kiệnTin tức sự kiện
Tin nội bộ
Tin trong nước
Tin trong tỉnh
Collapse Ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bảnÝ kiến góp ý của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bản
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo lấy ý kiến góp ý