Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
06/05/2014
Ngày 16/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư xây mới 05 bệnh viện, viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đặt tại thành phố Hồ Chí Minh”. Trong số 05 bệnh viện được xây mới có 02 bệnh viện là Bạch Mai và Việt Đức đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường. Đề án ĐTXD giảm quá tải bệnh viện của Bộ Y tế đã nêu các tiêu chí lựa chọn các bệnh viện xây dựng mới là: Phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến 2020; Bệnh viện có quy mô phù hợp, hiện đại, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; phải đầu tư trang thiết bị đồng bộ và có nguồn nhân lực cao; Xây dựng tại địa điểm có diện tích đất phù hợp; vị trí thuận tiện cho việc di chuyển và khám chữa bệnh của người dân, kết nối thuận tiện theo Quy hoạch vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm và hệ thống giao thông; Thuận lợi trong việc GPMB để có thể triển khai được ngay. Tiến độ dự án cần được triển khai càng nhanh càng tốt; Dự án quản lý ĐTXD theo cơ chế đặc thù; Mô hình quản lý, vận hành bệnh viện phải hiện đại, tiên tiến, có hiệu quả cao…
06/05/2014
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp của Lãnh đạo tỉnh nên sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quý I/2014 có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,11% so với cùng kỳ năm 2013 (quý I/2013 IIP tăng 7,38%). Tính theo giá trị sản xuất ước đạt 3.379,1 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và đạt 19,6% kế hoạch năm. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ là thiết bị điện 5.084 nghìn sản phẩm, gấp 2,1 lần; bộ dây điện ô tô 2.392 nghìn sản phẩm, tăng 82,6%; dây đồng các loại 1.335 tấn, tăng 40,4%; quần áo may sẵn 12.049 nghìn sản phẩm, tăng 21,1%; vải các loại 19.638 nghìn m2, tăng 11,3%; sữa các loại 27,3 triệu lít, tăng 10,5%...
24/01/2014
Với quan điểm phát triển giáo dục, đào tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Hà Nam theo hướng chuẩn hoá, tiên tiến và hiện đại, phù hợp với yêu cầu hội nhập trong nước và khu vực. Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định 1102/QĐ-UBND ngày 24/9/2013. Trên cơ sở Quy hoạch đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch số 1913/KH-UBND ngày 31/10/2013 với những nội dung chủ yếu sau:
12
Previous Page 1-15 Next Page