Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam

Thủ tục hành chính Quy định chi tiết về cải cách thủ tục hành chính  
Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam

 Xem chi tiết quyết định: tại đây

Tin liên quan