Skip Ribbon Commands
Skip to main content

sơ đồ tổ chức

Giới thiệu Lãnh đạo Sở  
sơ đồ tổ chức

1. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Giám đốc Sở

chú thanh giám đốc.jpg

Năm sinh: 1966.

Quê quán: xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại di động: 0913.289.480​.

Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định hiện hành​

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp - Quy hoạch, Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở;  Các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chủ trương đầu tư các dự án.​

2. Đồng chí Lê Đức Phúc - Phó Giám đốc Sở

Lê Đức Phúc.jpg

Năm sinh: 1978.

Quê quán: Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại di động: 0912.228.182.

Email: leducphuc@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc​ và pháp luật về nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công.​

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Thẩm định và Giám sát đầu tư, Thanh tra Sở (nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thanh tra)

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải quyết.​

3. Ngô Thị Hương Lan

Ngô Thị Hương Lan.jpg

Năm sinh: 1977.

Quê quán: Xã Trịnh Xá, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại di động: 0983.542.466

Email: ngohuonglan@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc​ và pháp luật về nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công.​

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Hợp tác đầu tư; Thanh tra sở (lĩnh vực văn phòng)

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải quyết.​

4. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Phó Giám đốc Sở

Ảnh thẻ.jpg

Năm sinh: 1972.

Quê quán: Xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại di động: 0978.277.552.

Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc​ và pháp luật về nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công.​

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Đăng ký kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải quyết.​Tin liên quan  
test (11/11/2020)