Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin

Giới thiệu  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin
- Họ và tên: Nguyễn Văn Lượng
- Chức vụ: Giám đốc Sở
- Số điện thoại: 0913289136
- Email: nguyenvanluong@hanam.gov.vn
- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam, số 15 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý , tỉnh Hà Nam​

Tin liên quan