Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính và rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Trung tâm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam năm 2020