Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động củ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện