Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh và thủ t...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh và thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Chi tiết xem tại đây 
960.pdf