Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch
"Ngày 01/7/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 4454/BKHĐT-QLĐT về việc hướng dẫn đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch."
Chi tiết xem tại đây 2_2022_cvdi2022_4454_BKHDT.signed.pdf