Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản số 1593/KL-SKHĐT ngày 26/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật tron...

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Văn bản số 1593/KL-SKHĐT ngày 26/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư; thực hiện Luật DN; Luật Đầu tư của Công ty THNN Enex Vina
Xem chi tiết văn bản : KLTTr1.pdf