Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận...

Thủ tục hành chính  
Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây: Quyết định 08.2019 ngày 30.5.19.doc
Tin liên quan