Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cô...

Thủ tục hành chính  
Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2017-2020
Xem chi tiết tại đây: 801.QD.pdf
Tin liên quan