Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mô hình Nhật Bản.

Tin tức sự kiện Tin trong tỉnh  
Hội nghị triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mô hình Nhật Bản.

            Sáng ngày 27/10/2015 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo mô hình Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Oang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến dự và phát biểu tại Hội nghị

      Về dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Oang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chuyên viên Cục phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và các cán bộ chuyên môn thuộc các sở ban ngành của tỉnh, thành phố, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chuyên gia giảng bài là ông Aoyaghi – tình nguyện viên cao cấp JICA Nhật Bản và chuyên gia Cục Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          Hội nghị được diễn ra cả ngày với 03 chuyên đề nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp với chủ đề thứ nhất là: 5S – và các công cụ quản lý chất lượng; chủ đề thứ hai là: Phát triển Cụm liên kết ngành – một số công cụ chính sách nâng cao tính cạnh tranh và hội nhập thị trường cho DNNVV; chủ đề thứ ba là: Xu thế kinh tế thế giới – vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng.

         Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Oang đề cao chương trình quản trị doanh nghiệp nói chung và theo mô hình Nhật Bản nói riêng, nhằm nâng cao năng lực quản lý, chất lượng hiệu quả của doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh Hà Nam là nơi có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đầu tư xây dựng, việc áp dụng mô hình này không những đem lại lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng mà các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đến học tập kinh nghiệm áp dụng mô hình trên.