Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khẩn trương rà soát, lấy máu xét nghiệm, quản lý người về từ vùng có dịch, người bị sốt, ho, cảm cúm đề phòng, chống ...