Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tin tức sự kiện  
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tháng 11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch tỉnh báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và căn cứ Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 18/3/2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để tiếp tục hoàn thiện báo cáo quy hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mong người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan tham gia nghiên cứu góp ý Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm: Báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bản đồ quy hoạch tỉnh).

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam trước ngày 27/01/2022 theo địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc Email: skhdt@hanam.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/u4RTcV0m5GHg8WXK9ufqVhL7Xcpr76?usp=sharing​