Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập,quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm khóa XIII

Tin tức sự kiện  
Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập,quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm khóa XIII
Hội nghị diễn ra trong 01 ngày (16/8/2022) với sự tham gia học tập của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan (trừ các đồng chí lãnh đạo học tại điểm cầu của tỉnh).
DSC_4172 (2).JPG
Tại Hội nghị trực tuyến, các đồng chí  đã được lắng nghe, tiếp thu những nội dung quan trọng liên quan đến Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII qua các chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới thiệu; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ truyền đạt; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.
DSC_4173 (2).JPG
Toàn cảnh Hội nghị 
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, toàn thể đảng viên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nắm bắt được tinh thần, nội dung và ý nghĩa quan trọng của Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; trong phạm vi nhiệm vụ của Sở, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.