Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật, bổ sung thêm tính năng tìm kiếm thông minh

Tin tức sự kiện  
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật, bổ sung thêm tính năng tìm kiếm thông minh
Từ ngày 08/5/2023, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bổ sung thêm tính năng tìm kiếm thông minh mới nhằm hỗ trợ Người dùng tiếp cận các thông tin đấu thầu một cách chi tiết, nhanh chóng và thuận tiện nhất và củng cố tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác Đấu thầu.

Chi tiết các chức năng tìm kiếm mới theo file đính kèm./.

He-thong-dau-thau-mang-quoc-gia.pdf