Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2023

Tin tức sự kiện  
Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2023
Sáng 25/4, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2023 với nội dung: Nghiên cứu, quán triệt, học tập nội dung cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 249 điểm cầu, với sự tham dự của trên 39 nghìn 600 cán bộ, đảng viên (CBĐV). Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Kế hoạch và đầu tư có đồng chí Ngô Thị Hương Lan - Phó giám đốc Sở; đồng chí Lê Đức Phúc - Phó giám đốc Sở, và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.
    Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tập trung giới thiệu các nội dung: Vì sao phải biên soạn, xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; bố cục của cuốn sách; giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách; những điểm mới ấn tượng của cuốn sách. Theo đó, cuốn sách ra mắt vào đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) (2013 - 2023). Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách gồm 612 trang với 111 hình ảnh minh họa, chia thành 3 phần, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.
1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam

     Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam", gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của BCĐ, Thường trực BCĐ từ năm 2013 đến năm 2022. Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc", gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CBĐV; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTN, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực". Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

     Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác PCTN, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. Qua cuốn sách giúp CBĐV hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh PCTN, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh PCTN, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược" nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTN, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV.
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nội dung tác phẩm là vấn đề hết sức quan trọng, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa… Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp mỗi CBĐV, cán bộ công chức viên chức nhận thức sâu sắc hơn nữa việc phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, các tổ chức đảng thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đây là nhiệm vụ “then chốt" bảo đảm cho sự thành công cho các lĩnh vực khác./.​