Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn về Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản khác có liên quan

Tin tức sự kiện  
Hội nghị tập huấn về Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản khác có liên quan
Sáng ngày 11/12/2021 tại hội trường lớn Trường Chính Trị tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và các văn bản khác có liên quan.
Khoá tập huấn diễn ra​ trong 03 ngày 11-12-13/12/2021 nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đầu tư công thuộc các Phòng Tài chính – Kế hoạch của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, các UBND các huyện và các ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong toàn tỉnh.
1.jpg
Đồng chí: Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc hội nghị

​Tai buổi tập huấn, học viên được truyền đạt những điểm mới, thống nhất cách hiểu về các nội dung của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Đầu tư công… 

Theo đó, Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư về

- Bổ sung danh mục hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài​

- Bổ sung đối tương thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư​

- Thay đổi và hợp nhất danh mục các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn​

- Bổ sung điều kiện đối với đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư​

- Quy định về thời gian ngừng dự án đầu tư​

Bổ sung thêm trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư​

3.jpg

Thạc sĩ Hoàng Thị Nam Phương Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu nội dung buổi tập huấn