Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức...

Ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bản  
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP
Chi tiết xem tại đây 2_2020_cvdi2020_6374_BKHDT.signed.pdf