Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Chi tiết xem tại đây 43-nd-cp.signed.pdf
Tin liên quan