Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Chi tiết xem tại đây 2_2022_cvdi2022_08TT_BKHDT.signed.pdf
Tin liên quan