Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 58/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CPngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ch...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định số 58/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CPngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
Chi tiết xem tại đây Nghị Định số 58.pdf
Tin liên quan