Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TƯ 04/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ q...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
THÔNG TƯ 04/2023/TT-BKHĐT Hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
Chi tiết xem tại đây 04.2023.TT-BKHDT.pdf
Tin liên quan