Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức sự kiện  
Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng ngày 20/11/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá tình hình hoạt động hiệu quả của HTX tại tỉnh. Tham dự buổi làm việc tại tỉnh, Đoàn khảo sát gồm có đồng chí Bùi Nghị - Cục phó Cục phát triển HTX Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn khảo sát còn có các đồng chí là chuyên viên của Cục Phát triển HTX, các đồng chí đại diện Bộ NN và PTNT, Liên minh HTX Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Nam có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN và PTNT, Liên minh HTX tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá tình hình hoạt động hiệu quả của HTX trên địa bàn tỉnh Hà Nam, những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại. Theo báo cáo: Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 230 HTX đang hoạt động; tổng số thành viên HTX là 179.938 người; Tổng số lao động trong khu vực kinh tế tập thể là 153.021 người; doanh thu bình quân của 1 HTX đạt 1.200 triệu đồng/năm; lợi nhuận bình quân của 1 HTX đạt 258,7 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX ước đạt  30 triệu đồng/năm...

Hiện nay, HTX đang là mô hình kinh tế phù hợp và hiệu quả tại địa phương, năng lực về tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tiếp tục được được nâng lên, HTX tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

DSC_0005.JPG

Trong điều kiện hội nhập kinh tế, mặc dù các HTX đã nỗ lực phát huy thế mạnh tại địa phương để tổ chức sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho thị trường. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của HTX hiện nay là tiêu thụ sản phẩm đầu ra chưa ổn định, HTX chưa chủ động tìm đối tác, còn phụ thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ đầu tư của nhà nước nên hiệu quả không cao; đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa năng động, nhạy bén với thị trường...

Căn cứ tiêu chí và số lượng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra, tỉnh Hà Nam đề xuất 02 đơn vị tham gia Đề án thí điểm đó là HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Mỹ và HTX nông sản sạch Bảo An – Lý Nhân.

Hội nghị đã nghe các đại biểu tham luận ý kiến về giải pháp phát triển HTX tỉnh Hà Nam trong thời gian tới như: Hoàn thiện cơ chế chính sách để khuyến khích HTX phát triển, huy động tối đa các nguồn lực sẵn có tại địa phương, tăng cường kết giữa HTX với doanh nghiệp và các tổ chức khác để tiêu thụ hàng hóa … 

Sau buổi làm việc Đoàn khảo sát đã đi thực địa tại 2 đơn vị trên.