Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát năm 2021

Tin tức sự kiện  
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát năm 2021

Sáng 11/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát năm 2021
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc...

Năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện toàn diện công tác KTGS. Trong năm, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong tỉnh đã thực hiện kiểm tra 441 tổ chức, 532 đảng viên (ĐV); giám sát 385 lượt TCĐ, 619 lượt ĐV; thi hành kỷ luật 2 tổ chức, 175 ĐV. UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, kịp thời xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến CBĐV, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp; tăng cường kiểm tra ĐV, TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần tích cực vào thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác KTGS năm 2021, cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp trong tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, TCĐ, ĐV đối với công tác KTGS. Bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch KTGS năm 2021, chú trọng KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện những nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo UBKT các cấp chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực phát hiện, kiểm tra TCĐ, ĐV có dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, xử lý ĐV, TCĐ vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, nhất là những nơi có vấn đề “nổi cộm”, kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát năm 2021
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tồn tại, hạn chế trong công tác KTGS năm 2020 để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Cấp  ủy, người đứng đầu, UBKT các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, đẩy mạnh KTGS với tinh thần kịp thời, nghiêm túc, quyết tâm góp phần phòng ngừa vi phạm; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xử lý nghiêm minh TCĐ, ĐV vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỷ 2021-2026; triển khai nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII, về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, xây dựng, ban hành quy chế làm việc của UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời rà soát, bổ sung các văn bản có liên quan; rà soát, sửa đổi quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ KTGS.

BCH, BTV Tỉnh ủy tổ chức thực hiện đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp triển khai thực hiện chương trình KTGS năm 2021 theo tinh thần kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát thường xuyên, toàn diện trên các địa bàn, lĩnh vực, tập trung những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề mới phát sinh, dư luận quan tâm; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, quy định về nêu gương...

Với UBKT các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nắm chắc tình hình, chủ động kiểm tra TCĐ, ĐV cấp dưới, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm khẩn trương khảo sát và thực hiện KTGS không để lan rộng, ảnh hưởng đến TCĐ, ĐV; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng KTGS, nắm chắc tình hình TCĐ, ĐV. Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.