Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng

Tin tức sự kiện  
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng
(MPI) – Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 02/2022 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời hoạt động đầu tư trong các tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn trong năm. Các công trình mới được bố trí vốn năm 2022 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư, do đó khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 đạt 8,8% so với kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 2,68 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2021, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý 3 nghìn tỷ đồng tăng 10,7%; vốn địa phương quản lý 17,5 nghìn tỷ đồng tăng 9,8%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 46,3 nghìn tỷ đồng bằng 8,8% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó: Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 6,4 nghìn tỷ đồng bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021; Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 39,9 nghìn tỷ đồng bằng 9,3% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/02/2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5 tỷ USD giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2022 có 21 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 51,7 triệu USD gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021; có 02 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 7,2 triệu USD. Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 08 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 48,2 triệu USD; Xinh-ga-po 7,4 triệu USD; Hoa Kỳ 2,9 triệu USD; Trung Quốc 1,3 triệu USD; Hàn Quốc 575 nghìn USD; Mi-an-ma điều chỉnh giảm 16,4 triệu./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư​