Skip Ribbon Commands
Skip to main content

xin ý kiến về dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước...

Ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức vào dự thảo văn bản  
xin ý kiến về dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam”