Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo về quả đăng tải và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, x...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Báo cáo về quả đăng tải và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, xã Đại cương, huyện Kim Bảng (KB-DT.06.22.3)