Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận thị xã ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận thị xã Duy Tiên)