Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân - Vị...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân - Vị trí 1 (LN-ĐT03.21)