Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Chi tiết xem tại đây Thong bao MQT KNO BC TanThanh.pdf
                                 Phu luc BC TB MQT KNO TanThanh.docx
Tin liên quan