Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT BKHĐT v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ q...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT BKHĐT v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Chi tiết xem tại đây Thongtu06.2020.BKHDT.pdf