Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT BKHĐT v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ q...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT BKHĐT v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Chi tiết xem tại đây Thongtu06.2020.BKHDT.pdf
Tin liên quan