Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.
Chi tiết xem tại đây 06.2021.TT-BKHDT.pdf
Tin liên quan