Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ,...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chi tiết xem tại đây Thongtu08.2020.BKHDT.pdf
Tin liên quan