Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN N...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, KINH TẾ-XÃ HỘI
Chi tiết xem tại đây 10_2021_TT-BKHDT_498700.pdf
Tin liên quan