Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa ch...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Chi tiết xem tại đây 2187.VBHN.BKHDT.pdf
Tin liên quan