Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thông tin thu hút nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án Khu CNC Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Công bố thông tin thu hút nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án Khu CNC Hà Nam
Chi tiết xem tại đây 
1.jpg2.jpg
Tin liên quan