Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam 2021 - 2025

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam 2021 - 2025
Chi tiết xem tại đây 1278.QD.PDF